Jezus voorbede aan het kruis (gedicht)

Jezus voorbede aan het kruis

Jezus’ voorbede aan het kruis  

Mijn Jezus schreeuwde niet
en maakte geen getier.
Terwijl zij wreed en boud 
Hem hingen aan het hout, 
liet Hij hen stil begaan. 
Hij bad en vroeg voor hen:
Vergeef hun, Vader, leg
al wat zij blind misdoen
op mij, Ik draag hun doem 
in ’t goddelijk gericht.
 
Ik buig verstild terneer: 
Bad U voor mij, mijn Heer,
voor deez’ verblinde dwaas?
U leed voor mij, eilaas!
‘k Schuil in Uwe wonden.
 
9 – 2 - 2008