Mijn ziekbed (95)

De wakkere, de waakzame

 De wakkere

Copyright Ds. M. Pronk

 

 

Een jonge profeet loopt van zijn woonplaats naar Jeruzalem. Onderweg wordt hij getroffen door een indrukwekkend natuurverschijnsel. Over de natuur ligt nog het deken van de winterslaap. Hij blijft stilstaan. Bij een amandelboom. Kijkt geboeid. Wat mooi. En nu reeds!

 

Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende : Wat ziet gij, Jeremia?

En ik zei: Ik zie een amandelroede.

En de HEERE zei tot mij: Gij hebt wel gezien; want ik zal wakker zijn over Mijn woord om dat te doen.”

(Jeremia1: 11 en 12)

 

De natuur is nog in winterrust.

Spreekt van de dood. Doch …... deze boom bloeit al en opent een venster naar de lente, naar Pasen, naar het leven.

Een deur tot de hoop.

 

De naam van deze boom? De wakkere, de waakzame.

De HEERE waakt over Zijn Woord. Ik kan op Zijn woord aan.

Hij is betrouwbaar. Hij doet wat Hij zegt.

Als ik gelovig rust op Zijn belofte sta ik op vaste grond.

 

Is het levenspad zwaar, moeilijk, soms onbegaanbaar.................

Trek je door een woestijn in eenzaamheid ….................

Tob je over jezelf en al je falen en zonden...........

Valt de satan je aan …...........

Ik wil tot eer van God leven, maar …...............

Ik sta voor de poort van de dood........

 

Met de profeet sta ik verwonderd en blij bij de wakkere boom. Gods woord van heil en geluk is waar.

Ik kan op Gods belofte van heil aan.

Door onze Heere Jezus Christus.

 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;

Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.

 

De duiven? Beeld van de Heilige Geest.

De Geest doet mij bij en uit het Woord van God leven.