Overlijden

Vanmorgen om 11:15 is mjin vader thuis gehaald door de HEERE.

Een vermoeide pelgrim mag nu rust ontvangen bij zijn Heiland. Hij mag nu doen wat hij zo vaak gezongen heeft: ''k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen'.

Hoe zag hij hier naar uit de laatste tijd. Hij zei onlangs nog: 'Ik moet de weg tot het einde toe aflopen', en die weg viel niet mee.

Rijk heeft hij in leven en sterven getuigd van de Heere Jezus Christus. Een paar dagen geleden, toen de krachten al geweken waren, ging zijn hand en vinger omhoog en zei hij: 'De Heere is goed'. De laatste dagen werd het licht voor hem en vele malen gaf hij hier getuigenis van.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren a.s. woensdagavond is van 19:30-20:30 te Goes en de afscheidsdienst, met aansluitend gelegenheid om langs de kist te gaan voor een laatste afscheid (geen condoleren!), a.s. donderdag om 12:00 te Kapelle (Petrakerk). De begrafenis zal zal daarna in besloten kring plaatsvinden.

De rouwdienst in de Petrakerk zal ook uitgezonden worden. Zie: http://kerkdienstgemist.nl/assets/77#.V2uOm49OKUk

Namens mijn moeder en broers en zussen,

Johan Pronk